ПРОЕКТ BGENVIRONMENT-3.002-0005-C02
„Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово“

Проектът

ПРОЕКТ BGENVIRONMENT-3.002-0005-C02
„Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово“

ЦЕЛ: Подобряване на управлението на отпадъците и използването им като ресурс, чрез реализиране на четири общински схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъците.

БЕНЕФИЦИЕНТ :   Община Русе
ПАРТНЬОРИ :   Община Тутракан
    Община Сливо поле
    Община Ветово
   
   
РАЗМЕР НА
ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ:
   759 704,87 лв.
   388 430,93 €
   
   
Община Русе:   344 953,79 лв.
Община Тутракан:   171 244,92 лв.
Община Сливо поле:   115 344,25 лв.
Община Ветово:   128 161,91 лв.
   
   

 

Дата на стартиране:
16.09.2021 г.
Срок на изпълнение:
14 месеца

Бенефициент / ПартньориБенефициент / Партньори