ПРОЕКТ BGENVIRONMENT-3.002-0005-C02
„Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово“

Свържете се с нас

Контакти


Община Русе:
Златомира Стефанова – тел. 082/ 506 805

Община Тутракан:
Антоанета Филева-Петрова – тел. 0866/ 60 621

Община Сливо поле:
Тодорка Дражева – тел. 0884 368 307

Община Ветово:
Айлин Янъкова - тел. 08161/2253

Обратна връзка