ПРОЕКТ BGENVIRONMENT-3.002-0005-C02
„Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово“

Новини

Стартира кампанията на Община Русе за безплатно извозване на строителни отпадъци от домакинствата.

Стартира кампанията на Община Русе за безплатно извозване на строителни отпадъци от домакинствата.

Недвусмислено  се потвърждава потребността от осигуряване на предвидените по проекта съдове за изхвърляне на специфични видове отпадъци

Недвусмислено се потвърждава потребността от осигуряване на предвидените по проекта съдове за изхвърляне на специфични видове отпадъци

Русенци могат да изберат локациите им до 23 май

Русенци могат да изберат локациите им до 23 май