ПРОЕКТ BGENVIRONMENT-3.002-0005-C02
„Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово“
Banner

Работим заедно за по-зелена, по-конкурентна и по-приобщаваща Европа


Banner

Бенефициент / ПартньориБенефициент / Партньори

Цел на проекта

Цел на проектаЦел на проекта

Основната цел на проекта е подобряване управлението на отпадъците и използването им като ресурс, чрез реализиране на четири общински схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово.
Чрез реализирането на схемите се цели:

  • Подобряване на статуса на околната среда;
  • Намаляване на ефекта от замърсяването и други действия на човека;
  • Подобряване на качеството на живот на населението в четирите общини;
  • Осигуряване на по-чиста и комфортна среда за живеене;
  • Увеличаване на дела на рециклирането на отпадъци с 10,5% в общините Русе, Тутракан,
  • Сливо поле и Ветово;
  • Повишаване на осведомеността на населението, заинтересованите страни и широката общественост, във връзка с разделното събиране и рециклирането на отпадъци.

Последни новини