ПРОЕКТ BGENVIRONMENT-3.002-0005-C02
„Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово“

Кампании

Провеждане на кампания

Провеждане на кампания "Учрежденията събират разделно! Последвай ги и ти!" за повишаване на осведомеността във връзка с разделното събиране и рециклирането в административните сгради

Провеждане на кампания за повишаване на осведомеността във връзка с разделното събиране и рециклирането чрез мобилните центрове

Провеждане на кампания за повишаване на осведомеността във връзка с разделното събиране и рециклирането чрез мобилните центрове

Провеждане на кампания

Провеждане на кампания "След ремонта не изхвърляй, рециклирай!" за повишаване на осведомеността във връзка с разделното събиране и рециклирането на строителни отпадъци

Провеждане на кампания „Живей чисто! Рециклирай!“ за повишаване на осведомеността и насърчаване на разделното събиране на отпадъци и рециклиране

Провеждане на кампания „Живей чисто! Рециклирай!“ за повишаване на осведомеността и насърчаване на разделното събиране на отпадъци и рециклиране